This website requires JavaScript.

LeetCode -- 两数之和

2020.04.20 21:58 字数 817 喜欢 9 评论 1

LeetCode 第一题,两数之和

给定 nums = [2, 7, 11, 15], target = 9

因为 nums[0] + nums[1] = 2 + 7 = 9
所以返回 [0, 1]

解题:

 1. 暴力解决法,两个 for 循环,时间复杂度 O(n2)

 2. map 存储差值,遍历时检查差值是否存在,存在则返回,不存在 set,时间复杂度 O(n)

 • JavaScript
var twoSum = function(nums, target) {
  const map = new Map();

  for (let i = 0; i < nums.length; i++) {
    let v = target - nums[i];

    if (map.has(v)) {
      return [map.get(v), i]
    } else {
      map.set(nums[i], i);
    }
  }
};

 • Go

func twoSum(nums []int, target int) []int {
  var result []int

  sumMap := make(map[int]int)

  for i := 0; i < len(nums); i++ {
    v := target - nums[i]

    index, ok := sumMap[v]

    if ok {
      result = []int{index, i}
      break
    } else {
      sumMap[nums[i]] = i
    }
  }

  return result
}Contact

微信公众号

微信

相关推荐

暂无推荐文章